Documenten, druk op de knop voor meer informatie !

Infobrochure Thes Jeugd

Info ?

Deze informatiebrochure werd samengesteld om u als lid van K.V.V. THES Sport de algemene informatie m.b.t. de club mee te geven. Deze brochure herneemt een aantal algemene zaken, de huisregels en een aantal contactgegevens binnen de club. Bewaar deze brochure goed, ze kan veel vragen en misverstanden voorkomen. 

Download de volledige brochure. 

Meer info

Kwetsuur - Ongeval ?

Wat te doen in geval van een ongeval of kwetsuur?

De KBVB heeft een "Federaal Solidariteitsfonds (FSF). Dit fonds verleent een financiële tussenkomst aan rechthebbenden die geldelijk nadeel hebben ondergaan door lichamelijke letsels ingevolge een voetbalongeval. Het volledige reglement van het FSF ligt ter inzage bij de club.

We willen u enkele zeer belangrijke punten daaruit meedelen.

Meer info

Taken van de afgevaardigde zonder scheids

De taken van de afgevaardigde zonder scheids

Met dit overzicht van de taken van de afgevaardigde willen we het imago van onze club in een mooier daglicht stellen, dat de bezoekende clubs en scheidsrechters ervaren dat ze bij K.V.V. Thes Sport voorbeeldig werden ontvangen. Tevens is dit een richtlijn voor de afgevaardigden, die deze functie uitoefenen en uniform zullen gaan werken.

De afgevaardigde fungeert als uithangbord voor de club en zorgt ervoor dat hij de club positief in het daglicht stelt.

Meer info

Taken van de afgevaardigde met scheids

De taken van de afgevaardigde met scheids

Met dit overzicht van de taken van de afgevaardigde willen we het imago van onze club in een mooier daglicht stellen, dat de bezoekende clubs en scheidsrechters ervaren dat ze bij K.V.V. Thes Sport voorbeeldig werden ontvangen. Tevens is dit een richtlijn voor de afgevaardigden, die deze functie uitoefenen en uniform zullen gaan werken.

De afgevaardigde fungeert als uithangbord voor de club en zorgt ervoor dat hij de club positief in het daglicht stelt.

Meer info

Onze Sponsors

Thes Site 

Sportlaan 4, 3980 Tessenderlo

Map - Thes site

Penarol Site 

Lindenstraat, 3980 Tessenderlo

Map - Penarol site